Gói thăm dò chức năng & chuẩn đoán hình ảnh

Khoa Chẩn đoán hình ảnh của drlabo cam kết cung cấp dịch vụ thăm khám chẩn đoán hình ảnh tốt nhất với tính hiệu quả, điều kiện vệ sinh, an toàn tia xạ cũng như chất lượng  của hình ảnh.