Gói xét nghiệm cơ bản 1

Bên cạnh việc chú trọng chất lượng khám chữa bệnh, Phòng Khám drlabo còn hướng tới phát triển dịch vụ khách hàng, mang đến cho khách hàng khám chữa bệnh trải nghiệm phong cách phục vụ thân thiện, hoàn hảo, chu đáo, tận tình, biến quá trình thăm khám tận tình.

Giá: 300.000 vnd