FERRITIN

4 Tháng Ba, 2023

1. Ferritin là gì?

Ferritin không phải là chất giống như sắt trong cơ thể bạn. Thực tế, ferritin là protein chứa sắt, phóng thích sắt khi cơ thể cần sắt. Ferritin tồn tại bên trong các thế bào cơ thể bạn, chỉ một số lượng rất ít tuần hoàn trong máu.

Nồng độ cao nhất của ferritin điển hình trong tế bào gan và hệ thống miễn dịch (tế bào lưới nội mạc).

Ferritin được dự trữ trong cơ thể bạn cho đến khi được sử dụng để tạo nhiều tế bào máu. Cơ thể sẽ tạo tín hiệu cho tế bào phóng thích ferritin. Ferritin sau đó sẽ được gắn vào một chất khác gọi là transferrin.

Transferrin là một protein sẽ gắn kết với ferritin để vận chuyển ferritin đến nơi tế bào máu được thành lập. Hình dung transferrin như một xe taxi vận chuyển sắt.

Mặc dù rất quan trọng cho cơ thể có mức độ sắt bình thường, có đủ số lượng sắt dự trữ cũng rất quan trọng. Nếu cơ thể không có đủ ferritin, lượng sắt dự trữ sẽ suy giảm rất nhanh.

2. Mục đích của xét nghiệm ferritin

Sự biết rằng cơ thể của bạn có quá nhiều ferritin hoặc thiếu hụt sẽ giúp bác sĩ có nhận xét về mức độ sắt toàn bộ. Càng nhiều ferritin, càng nhiều sắt dự trữ trong cơ thể bạn.

3. Giải thích kết quả ferritin trong máu bạn

Nồng độ ferritin trong máu bạn trước tiên được xem xét có nằm trong khoảng giá trị bình thường. Khoảng tham chiếu bình thường của ferritin:

  • 20 đến 500 nanograms mỗi ml máu ở nam
  • 20 đến 200 nanograms mỗi ml máu ở nữ

4. Xét nghiệm ferritin được thực hiện như thế nào?

Xét nghiệm ferritin yêu cầu chỉ cần một số lượng nhỏ máu của bạn để đo được chính xác.

Bác sĩ sẽ yêu cầu bạn không được ăn trong vòng 12 giờ trước khi lấy mẫu máu xét nghiệm. Theo khuyến cáo của Hiệp Hội Mỹ về Hóa Lâm Sàng, xét nghiệm càng chính xác nêu được thực hiện vào buổi sáng sau khi bạn không ăn qua đêm.

Để đăng ký xét nghiệm, Quý Khách có thể liên hệ TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM DR.LABO 0837755383 – 0824640957

Đăng trong Chưa phân loại