Thẻ: nhổ răng

12 Tháng Mười, 2022
1. Thế nào là răng khôn?  Răng khôn hay răng số 8 là răng mọc ở vị trí phía sâu nhất trong cung hàm. Không giống với những chiếc răng khác, một người chỉ mọc răng này khi đã đến tuổi trưởng thành.  Răng khôn hay răng số 8 mọc ở vị trí trong cùng của cung hàm