Thẻ: Huyết áp kẹt

5 Tháng Mười, 2021
Trong tất cả các bệnh lý về huyết áp thì vấn đề gặp phải và quan tâm nhiều nhất là các vấn đề xoay quanh bệnh tăng huyết áp và huyết áp thấp mà ít khi chú tâm đến huyết áp kẹt 1. Huyết áp kẹt là gì? Huyết áp là áp lực của mạch máu lên thành mạch được biểu hiện bởi hai thông số: Số tối…